Hur är det med skräp i skogen? Får man skräpa ner eller måste man ta med sig sitt skräp?

Här finns fakta om allemansrätten med talsyntes: Allemansrätten