• Heja Sundsvall har skrivit ett reportage om Ljustadalens science center: Heja Sundsvall