Eleverna på grundsärskolan kommer på webbsidan ljustadalensscience visa och ge exempel på hur de arbetar med teknik, experiment och naturkunskap. Till vår hjälp har vi skolans  science center där det finns utrustning och verktyg för att bedriva bra och lärorik undervisning i teknik och naturkunskap. Syftet är att barnen ska få uppleva, upptäcka och utforska naturvetenskap, teknik, språk, kommunikation och visa upp sitt arbetet i science center och förhoppningsvis inspirera andra skolor. Webbsidan ger också eleverna möjlighet  att repetera och utvärdera arbetet med hjälp av de foton, filmer och talsyntes som finns på bloggen.

Med talsyntes kan eleverna själva välja att lyssna på en text som tillexempel handlar om hur ett experiment ska utföras eller om vikten av att källsortera.  Tid och energi kan läggas på att förstå innehållet när det både finns bilder till texten och texten blir uppläst. Superbra tycker vi.