Som en del av science center fick skolan också ett sinnesrum. Här finns olika upplevelser av ljud, ljus och möjlighet till avslappning.